Friskvårdsföreläsning på RBK

Föreläsning på Ronneby Brukshundsklubb, Friskvård & rehabilitering
Tisdagen den 3 november, Kl 19-21 i klubbstugan.

Royal Rehab kommer att föreläsa kring rehabilitering och friskvård av våra
hundar genom bland annat vattenträning och balans- och stabilitetsträning.

Det kommer också att gås igenom och ge tips på hur man kan arbeta förebyggande med friskvård för att stärka
och hjälpa våra hundar till bättre välmående i kroppen.
Det kommer att finnas tid för allmänna frågor

Så passa på!

Temakväll Ronneby Brukshundsklubb