Det gör våra fyrbenta vänner gott med massage & stretching, precis som för oss människor. Vid massage så mjukar man upp musklerna och arbetar bort eventuella muskelknutor innan de skapar problem och man arbetar även med att bibehålla bindvävnadens smidighet. De positiva effekterna av massage är bland annat ökad blodcirkulation och lymfcirkulation, det är även blodtryckssänkande och avslappnade för hunden. En ytligare lättare massage kan med fördel utföras av ägare dagligen, efter genomgång och instruktioner från mig eller annan utbildad person.

Stretching
Vid stretchning så handlar det om att bibehålla rörelseomfånget och ha full rörlighet i leden. Man drar och tänjer försiktigt ut muskeln till sin normallängd, från ett spänt förkortat tillstånd. Detta ska bara göras på en uppvärmd muskel. Vitsen är att hjälpa leden, muskler och senor – inte att skada. Utförs stretchingen fel så kan det göra mer skada än nytta. En hund med artros har en ”sjuk led” som kan ha stor nytta av att strechas då de ofta får muskelspänningar och förkortade muskler och även slutar att själv stretcha sig. Men en överrörlig eller sjuk led är känsligare för strechning, och i vissa fall är det helt olämplig att strecha så kom gärna på en konsultation innan du börjar stretcha.

Massage, arbeta bort muskelspänningarna

Massage, arbeta bort muskelspänningarna