Laser är en form av ljusterapi som med en rent och fokuserad ljusstråle tränger ner i vävnaden utan att varken skada skinn eller vävnad. Ljuset skapar en ökad blodcirkulation och får även igång cellernas läkningsförmåga samtidigt som det verkar antiinflammatorisk. Vid behandlingen frigörs också tex endorfiner, som är kroppens egenproducerade smärtstillande medel, vilket gör att man i vissa fall kan minska dosen eller ta bort NSAID* helt. Det är många hundar med kroniska tillstånd som går på smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner där medicinerna på sikt kan ge följdeffekter som allvarliga mag- och tarmproblem.

Vid frakturer fås en snabbare bentillväxt med laserbehandlingar och även förbättrad sårläkning och framförallt minskad risk för ärrvävnad. Även hotspots kan behandlas med gott resultat. Laser används på människor så väl som på djur, allt ifrån elidrottare till tapiren på Kolmården har blivit hjälpta av laserbehandlingar.

Laserterapi,höftledsdysplasi

Laserterapi,höftledsdysplasi

Hur går en laserbehandling till:
En laserbehandling kan göras för sig eller i kombination med vattenlöpband eller vibrationsträning. Det krävs inte att man varken rakar eller blöter ner pälsen. Hunden sitter eller ligger ner beroende på vad de känner sig mest bekväma med och vilket område som ska behandlas. Vid humanbehandling krävs det inget mera än att inga kläder över området som hindrar laserns ljus att nå ner i cellerna.

*NSAID – Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, tex Rimadyl, Metacam, Previcox